Bảng giá thiết kế nhà, biệt thự mới nhất 2023 - Tầm Nhìn Xanh

Công ty Tầm Nhìn Xanh xin gửi đến các quý chủ nhà các bảng giá thiết kế mà công ty đã soạn thảo năm 2023 mới nhất hiện nay. 

 

 

Bảng Giá Thiết Kế Nhà Phố - Công Ty Tầm Nhìn Xanh

 

 

Phong Cách

 

 

 

Thiết kế bao gồm

 

 

Thời gian thiết kế

 

 

Đơn giá

 

 

Ưu đãi

 

 

 

Hiện Đại

 

(Bản vẽ thiết kế 3D được điều chỉnh tối đa 3 lần)

- Phối cảnh 3D ngoại thất

- Phối cảnh 3D nội thất

- Bản vẽ thi công kiến trúc, kết cấu + ME, nội thất.

 

 

 

30-45 ngày

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7

 

 

 

 

260.000 VNĐ/ m2

 

 

- Miễn phí bản dự toán thi công (File PDF)

 

 

 

Tân Cổ Điển

 

(Bản vẽ thiết kế 3D được điều chỉnh tối đa 4 lần)
- Phối cảnh 3D ngoại thất
- Phối cảnh 3D nội thất
- Bản vẽ thi công kiến trúc, kết cấu + ME, nội thất.

 

 

 

35-50 ngày

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7

 

 

 

 

300.000 VNĐ/ m2

 

 

- Miễn phí bản dự toán thi công (File PDF)

 

 

 

IndoChine

 

(Bản vẽ thiết kế 3D được điều chỉnh tối đa 4 lần)
- Phối cảnh 3D ngoại thất
- Phối cảnh 3D nội thất
- Bản vẽ thi công kiến trúc, kết cấu + ME, nội thất.

 

 

 

35-50 ngày

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7

 

 

 

 

340.000 VNĐ/ m2

 

 

- Miễn phí bản dự toán thi công (File PDF)

 

 

 

Bảng Giá Thiết Kế Biệt Thự - Công Ty Tầm Nhìn Xanh

 

 

Phong Cách

 

 

 

Thiết kế bao gồm

 

 

Thời gian thiết kế

 

 

Đơn giá

 

 

Ưu đãi

 

 

 

Hiện Đại

 

(Bản vẽ thiết kế 3D được điều chỉnh tối đa 3 lần)
Phối cảnh 3D ngoại thất
Phối cảnh 3D nội thất
Bản vẽ thi công kiến trúc, kết cấu + ME, nội thất.

 

 

 

35-50 ngày

Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 7

 

 

 

 

300.000 VNĐ/ m2

 

 

Miễn phí bản dự toán thi công (File PDF)

 

 

 

Tân Cổ Điển

 

(Bản vẽ thiết kế 3D được điều chỉnh tối đa 4 lần)
Phối cảnh 3D ngoại thất
Phối cảnh 3D nội thất
Bản vẽ thi công kiến trúc, kết cấu + ME, nội thất.

 

 

 

40-55 ngày

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7

 

 

 

 

350.000 VNĐ/ m2

 

 

Miễn phí bản dự toán thi công (File PDF)

 

 

 

IndoChine

 

(Bản vẽ thiết kế 3D được điều chỉnh tối đa 4 lần)
Phối cảnh 3D ngoại thất
Phối cảnh 3D nội thất
Bản vẽ thi công kiến trúc, kết cấu + ME, nội thất.

 

 

 

45-60 ngày

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7

 

 

 

 

400.000 VNĐ/ m2

 

 

Miễn phí bản dự toán thi công (File PDF)

 

 

 

Bảng Giá Thiết Kế Cửa Hàng - Công Ty Tầm Nhìn Xanh

 

 

Gói thiết kế

 

 

 

Thiết kế bao gồm:

 

 

Thời gian thiết kế

 

 

Đơn giá

 

 

Ưu đãi

 

 

 

 

Tiết Kiệm

 

 

-1. (Bản vẽ thiết kế 3D chủ nhà được điều chỉnh tối đa 2 lần)

-2. Mặt bằng công năng bố trí nội thất

-3. Dự Toán thi công theo thiết kế

 

 

 

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6

- 7-10 ngày (3D phương án 1)

- 4 ngày một lần/1 lần sửa phương án 3D

 

 

 

 

 

120.000 VNĐ/ m2

 

 

- Bản vẽ chi tiết thi công đơn giá 35.000 VNĐ/m2

- Bản vẽ phối cảnh mặt tiền đơn giá: 2.000.000 VNĐ

 

 

 

 

Cơ Bản

 

 

 

-1. (Bản vẽ thiết kế 3D chủ nhà được điều chỉnh tối đa 2 lần)

-2. Mặt bằng công năng bố trí nội thất

-3. Bản vẽ chi tiết thi công

-4. Dự toán thi công theo thiết kế

 

 

 

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6

- 6-8 ngày (3D phương án 1)

- 3 ngày/1 lần sửa phương án 3D

- 5 ngày: Bản vẽ chi tiết thi công

 

 

 

 

 

 

160.000 VNĐ/ m2

 

 

 

 

Miễn phí bản vẽ chi tiết thi công

Bản vẽ phối cảnh mặt tiền đơn giá: 1.000.000 VNĐ

 

 

 

 

 

Thông Dụng

 

 

-1. (Bản vẽ thiết kế 3D được điều chỉnh tối đa 4 lần)
-2. Mặt bằng công năng bố trí nội thất
-3. Bản vẽ chi tiết thi công

-4. Bản vẽ phối cảnh mặt tiền

-5. Dự toán thi công theo thiết kế

 

 

 

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6

- 6-8 ngày (3D phương án 1)

- 2-3 ngày/1 lần sửa phương án 3D

- 3 ngày: Bản vẽ chi tiết thi công

 

 

 

 

 

 

180.000 VNĐ/ m2

 

 

 

 

Miễn phí bản vẽ chi tiết thi công

Miễn phí bản vẽ phối cảnh chi tiết

 

 

 

 

Vip

 

 

1. (Bản vẽ thiết kế 3D được điều chỉnh tối đa 4 lần)
-2. Mặt bằng công năng bố trí nội thất
-3. Bản vẽ chi tiết thi công

-4. Bản vẽ phối cảnh mặt tiền

-5. Dự toán thi công theo thiết kế

 

 

 

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Chủ nhật

- 3-5 ngày (3D phương án 1)

- 2-3 ngày/1 lần sửa phương án 3D

- 2 ngày: Bản vẽ chi tiết thi công

 

 

 

 

 

 

250.000 VDĐ/ m2

 

 

 

 

Miễn phí bản vẽ chi tiết thi công

Miễn phí bản vẽ phối cảnh chi tiết

 

 

 

Bảng Giá Thiết Kế Căn Hộ - Công Ty Tầm Nhìn Xanh

 

 

Gói thiết kế

 

 

 

Thiết kế bao gồm:

 

 

Thời gian thiết kế

 

 

Đơn giá

 

 

Ưu đãi

 

 

 

 

Tiết Kiệm

 

 

-1. (Bản vẽ thiết kế 3D chủ nhà được điều chỉnh tối đa 2 lần)

-2. Mặt bằng công năng bố trí nội thất

-3. Dự Toán thi công theo thiết kế

 

 

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6

- 7-10 ngày (3D phương án 1)

- 4 ngày/ 1 lần sửa phương án 3D

 

 

 

 

 

120.000 VNĐ/ m2

 

 

 

- Bản vẽ chi tiết thi công đơn giá 35.000 VNĐ/m2

 

 

 

 

Cơ Bản

 

 

-1. (Bản vẽ thiết kế 3D chủ nhà được điều chỉnh tối đa 2 lần)

-2. Mặt bằng công năng bố trí nội thất

-3. Bản vẽ chi tiết thi công

-4. Dự toán thi công theo thiết kế

 

 

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7

- 6-8 ngày (3D phương án 1)

- 3 ngày/ 1 lần sửa phương án 3D

- 5 ngày: Bản vẽ chi tiết thi công

 

 

 

 

 

160.000 VNĐ/ m2

 

 

 

 

 

- Miễn phí bản vẽ chi tiết thi công

 

 

 

Thông Dụng

 

 

-1. (Bản vẽ thiết kế 3D được điều chỉnh tối đa 4 lần)
-2. Mặt bằng công năng bố trí nội thất
-3. Bản vẽ chi tiết thi công

-4. Bản vẽ phối cảnh mặt tiền

-5. Dự toán thi công theo thiết kế

 

 

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7

- 4-7 ngày (3D phương án 1)

- 2-3 ngày/ 1 lần sửa phương án 3D

- 3 ngày: Bản vẽ chi tiết thi công

 

 

 

 

180.000 VNĐ/m2

 

 

 

 

- Miễn phí bản vẽ chi tiết thi công

 

 

 

 

Vip

 

 

1. (Bản vẽ thiết kế 3D được điều chỉnh tối đa 4 lần)
-2. Mặt bằng công năng bố trí nội thất
-3. Bản vẽ chi tiết thi công

-4. Bản vẽ phối cảnh mặt tiền

-5. Dự toán thi công theo thiết kế

 

 

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Chủ nhật

- 3-5 ngày (3D phương án 1)

- 2-3 ngày/ 1 lần sửa phương án 3D

- 2 ngày: Bản vẽ chi tiết thi công

 

 

 

 

 

250.000 VNĐ/m2

 

 

 

 

- Miễn phí bản vẽ chi tiết thi công

 

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG TẦM NHÌN XANH

Trụ sở chính : Số 217, Đường số 18, KDC Phong Phú 4, Xã Phong Phú, Bình Chánh, HCM.

Văn phòng 1 : Tổ 8, Ấp Hoà Bình, Túc Trưng, Định Quán, Đồng Nai.

Văn phòng 2 : 30 LK 6C, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Hotline : 0933 017 008

Email : tamnhinxanh.archi@gmail.com

Website: https://nhadeptnx.com

Chat Zalo